Ny bestyrelse

Ved årsskiftet blev foreningen efter gensidigt ønske splittet op i to foreninger; TeamGym Bellinge og Bellinge Gymnasterne. Stiftende genralforsamling som skulle være afholdt i marts blev udsat grundet Covid-19. I juni lykkedes det at afholde generalforsamling og ny bestyrelse blev valgt.

Ny bestyrelse i Bellinge Gymnasterne 24.06.2020